DEŽELA KONJIČEV

Na ustvarjalnem vikend paketu v Lipici so konji
Gerniko, Šime, Haring in Jesenja s
svojim naraščajem premierno uživali.
Otroci in odrasli so konjičke pisano sprejeli in
jih vzeli za svoje amulete, igrače in dekoracije...