Plutovinasti mozaiki

Pluta je prikladna surovina za ustvarjanje
raznovrstnih umetnin. Nas je popolnoma prevzelo ustvarjanje mozaikov iz plutovinastih zamaškov,
preobraženih v zanimive oblike... 
Avtor fotografije: Simao Bessa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avtor fotografij: Matevž Pirnat in Tjašulja